English

R/C Building Ana Sayfa

 

 

Ana Özellikler

 

R/C BUILDING betonarme binaların üç boyutlu analizi ve tasarımı için geliştirilmiş bir çözüm paketidir. R/C BUILDING programinin arkasında deprem ve yapı mühendisliğinde uzmanlaşmış, toplam deneyimleri 100 yılı aşan ve şimdi de bu bilgi birikimini sizinle paylaşmaya hazır bir takım bulunmaktadır.

 

R/C BUILDING düşey ve yatay yük analizi, deprem yükü hesabı, 3D frekans analizi, spektral analiz, yapı elemanlarının tasarımı, zemin – bina etkileşiminin dikkate alınması, duvar boşlukları (kapı/pencere) ve döşeme boşluklarının dikkate alınması, kazıklar ve daha birçok analiz özelliğini de içeren bir çözüm sunmaktadır.

 

R/C BUILDING’te yeni bir modelleme konsepti kullanmaktadır: bu konsept ile kat planları, CAD çizimlerinde alışık olduğumuz şekli ile, çizgiler halinde modellenebilmekte ve daha sonra yeni ‘mesh’ algoritmamız sayesinde kapalı alanlar, şekli ne olursa olsun, döşemelere çevrilebilmektedır. Bu özelliğe CAD ve REVIT Structures data transferini de ekleyince, bina modellerinin oluşturulması son derece esnek, kolay, hassas ve güvenilir olmaktadır.

 

 

R/C BUILDING tasarım modülü aşağıdaki standart ve yönetmelikler ile uyumludur. Kolon ve duvar/perde hesabında ikinci mertebe etkiler ve narinliğe baglı moment arttrımı dikkate alınmaktadır.

 

Türk Standartları: TS500 and TDY2007
Avrupa Standartları: Eurocode 2 and Eurocode 8
İngiliz Standartları: BS8110

Avustralya Standartları: AS3600-2001/2009, AS1170.2, AS1170.4

 

 

Deprem Yükü Hesabi
R/C BUILDING eşdeger deprem yükülerini TDY2007, Eurocode 8 ve AS1170.4 yönetmeliklerine uygun olarak hesaplamaktadır.

 

Spektral Analiz
Deprem spektral analizi bına modelinin 3D dinamik analizi için kullanılmaktadır ve de global burulma dikkate alınmaktadır. Deprem hareketi için genel bir ivme spektrumu veya TDY2007, Eurocode8 veya AS1170.4,te tanımlanan özel tasarım ivme spektrumlarından biri kullanılabilir.

 

3D Frekans Analizi
R/C BUILDING 3D Frekans analizi ile x, y ve dönme mod şekillerini ve ilgili frekansları hesaplar.

 

Düzensiz binalar
R/C BUILDING TDY2007 Tablo2.1 ile tanımlanmış bina düzensizlik kontrollerinin çoğunu otomatik olarak yapmaktadır (zayıf kat, yumuşak kat, düşey elemen ve döşeme süreksizliği, burulma düzensizliği)

 

Zemin-Bina Etkileşimi
Tüm bina ve zemin birlikte analiz edilerek daha güvenilir zemin gerilmeleri ve çökmeleri elde edilir.

 

İnşaat Aşamaları Analizi 

Yükler binaya inşaat ilerledikçe uygulanır. Yüksek binalarda veya transfer katlarda daha gerçekci çözüm sunar.

 

Duvar/Perde Gerilmeleri ve Tasarımı
R/C BUILDING duvarları sonlu elemanlarla modelleyerek, duvarların planiçi ve plandışı gerilmelerinin analizinde ve tasarımında kullanılabilir.

 

Eğik Kolonlar
Normalde, kolonlar düşey elemanlar olarak tanımlanır. Ancak, genelde mimari nedenlerle ihtiyaç duyulan eğik kolonlari da R/C BUILDING ile modellemek ve analiz etmek mümkündur.

 

Isı değişimi ve rötreye bağlı döşeme planiçi gerilmeleri
R/C BUILDING ısı değişimi ve rötreye bağlı döşeme gerilmelerinin ve de kolon ve duvar iç kuvvetlerinin  kesin hesabını yapar. Özellikle geniş yapılar için kullanışlıdır.

 

Zımbalama Kontrolü
Zımbalama kontrolü iki alternatif metoda göre kompleks şekilli kolonlar dahil olmak üzere tüm kolonlar için yapılabilir.

 

Duvar/Perde Grup Sonuçları
Bu özellik çekirdek perde sonuçlarının çeşitli formatlarda görüntülenmesi için kullabılabilir.

 

Duvar/Perde Boşlukları
Duvar/perdeler kapı ve pencere boşlukları ile modellenebilir.

 

Kesme Dayanımsız Duvarlar
Duvarlar kesme dayanımsız tanımlanarak prefabrike paneller veya yığma yapılar modellenebilir.

 

Çelik çaprazlar yatay hareketi kısıtlamak için kullanılabilir. Çelik çaprazlar bir, iki veya üç kat boyunca yükselebilir.

 

Moment transferini engelleyip kayma transferine izin veren birleşim bölgeleri modellenebilir.

 

Kazıklar
Kazıklar en alt kattaki zemin üstü döşemelerde modellenebilir.

 

Yeni Modelleme Konsepti
Hertür düzensiz döşeme şekli, boşluklar da dikkate alınarak, analiz edilebilir.

 

CAD Data Transferi
Yapı elemanları (kolon, duvar/perde,kiriş, döşeme planları, boşluklar vb) CAD çiziminde hiçbir değişiklik yapılmasına gerek kalmadan, koordinatlardaki hassasiyet dikkate alınarak R/C BUILDING’e aktarılabilmektedir.

 

REVIT Structure 2011/2012 Data Transferi
R/C BUILDING REVIT modelinden tüm kat planını aktarabilir.

 

Model Kontrolü
Sık yapılan modelleme hatalarını eleyebilmek için detaylı bir model kontrolü uygulanır.

 

Ücretsiz tanıtım seansı ayarlamak için bizi arayın. Programın eğitim versiyonu için burayı tıklayın.

 

TDY2007 – TS500
EUROCODE 2 & 8

 

R/C Building düşey ve yatay yükler altındaki betonarme binaların, üç boyutlu modellenmesi, analizi ve tasarımı için geliştirilmiş, düşey yük transferini, global burulmayı ve kolon narinliğini de dikkate alan bir çözüm paketidir.

 

‘…R/C BUILDING, hem üç boyutlu bina analiz gücü hem de deprem, rüzgar ve yerçekimi gibi yük kombinasyon sonuçlarınının sunumu açısından çok değerli bir programdır…’

 

David Bell, BG Structures

 

Projeler